Andere problemen

Hoofdpijn kan vele oorzaken hebben, ook in de bergen!

Mensen die op hoogte kampen met gezondheidsproblemen , zijn al gauw geneigd die toe te schrijven aan de hoogte. Daarom merken wij wellicht ten overvloede het volgende op:

  • – Elke op zeeniveau voorkomende ziekte komt ook op hoogte voor.
  • – De meeste op hoogte voorkomende ziekten hebben geen verband met de hoogte.

De volgende problemen doen zich echter min of meer regelmatig voor op hoogte, en ze verdwijnen vrijwel altijd weer na een afdaling van minimaal 500 meter of meer.

Slaap apneu en slaapstoornissen

Veel mensen slapen minder goed op hoogte. Sommige mensen gaan onregelmatig ademhalen en alarmeren daardoor hun slaapgenoten. Op zichzelf is dit echter niet verontrustend. Gebruik liever geen slaapmiddelen, want de volgende dag kun je dan minder alert zijn en dat is bij veel tochten niet zo handig.

Oedemen


Vochtophopingen die als zwellingen zichtbaar zijn in handen, voeten en gezicht komen op hoogte relatief vaak voor, meer bij vrouwen dan bij mannen. Hoewel deze meestal optreden tijdens de beklimming of de eerste dagen na aankomst op hoogte, zijn ook gevallen bekend waarbij deze oedeemvorming pas optrad of zichtbaar werd tijdens en na de afdaling. Vaak zijn er geen andere symptomen die bij hoogteziekte passen, maar toch wijst deze klacht op een minder optimale aanpassing aan de hoogte. Indien geen andere klachten en symptomen aanwezig zijn kan een tocht gewoon worden voortgezet. Als er ook andere klachten zijn moet je natuurlijk soms wel maatregelen nemen.

Droge hoest

Bij relatief veel mensen wordt op hoogte een hardnekkige droge hoest waargenomen. Op relatief beperkte hoogte, tot zo’n 4000 meter, komt dit verschijnsel nog zelden voor, maar dit wordt steeds meer naarmate men hoger komt. Deze onschuldige maar zeer hinderlijke klacht kan ertoe leiden dat mensen niet kunnen slapen en ook anderen wakker houden. Er valt weinig tegen te doen, het is relatief onschuldig en gaat na afdalen ook weer over.

Vooral boven de 4000 meter kunnen soms zichtproblemen ontstaan door kleine bloedinkjes in het netvlies. Een enkele keer is dit zo ernstig dat je onder begeleiding weer moet afdalen. Vrijwel altijd geneest dit zonder enig restverschijnsel. Het lijkt niet zo onschuldig, maar het is dat dus meestal wel.

Contactlenzen

Hoewel tegen het overdag (niet ’s nachts) dragen van zuurstofdoorlatende harde of zachte contactlenzen op hoogte geen absolute bezwaren bestaan, maken de extreem droge lucht (minder traanvocht tussen lens en hoornvlies), vrieskou (bevriezen van lensvloeistof), stof (grotere kans op beschadiging van het hoornvlies) en moeilijk vol te houden maar noodzakelijke schoonmaakhygiëne (grotere kans op ontstekingen) dit toch niet aanbevelenswaardig. Neem dus een bril mee!

Gestoorde traanproductie

Mensen met droge ogen door een beperkte traanproductie, al dan niet nog versterkt door sommige geneesmiddelen die dit effect kunnen veroorzaken, krijgen op hoogte meestal veel meer last van deze ‘droge ogen’. Kunsttranen en/of een verzachtende oogzalf zijn dan gewenst, dus neem in zo’n geval voldoende mee.

Uitdroging

De droge vaak koude lucht en de snelle ademhaling, samen met extra fysieke inspanningen, leiden op hoogte heel vaak tot uitdroging. Ook het acclimatisatieproces zelf gaat de eerste dagen gepaard met meer plassen. Als je niet voldoende drinkt voel je je slecht en klimmen gaat niet goed meer. De klachten kunnen op hoogteziekte lijken en dan wordt het lastig te beoordelen wat er aan de hand is. Drink dus voldoende, vaak wel enige liters extra per dag. In ieder geval moet je voldoende blijven plassen en de plas moet lichtgeel blijven. De aard van de drank is minder belangrijk, maar geen alcohol uiteraard. Tijdens zware inspanningen zijn isotone drankjes soms net wat effectiever om in conditie te blijven. Maar koffie of thee is ook prima!

Hoogteacclimatisatie

Levamondo vof | BTW nummer: BE0896571196 | Bergstraat 24, 1850 Grimbergen | T: +32(0)2 588 20 72 | E-mail: info@levamondo.com