Hoogtehersenoedeem

Vochtophoping in de hersenen: hoogtehersenoedeem

Bergen_9Hoogtehersenoedeem (Engelse benaming: High Altitude Cerebral Edema, HACE) is mogelijk het ‘eindstadium’ van acute hoogteziekte. Meestal is er bij mensen met hersenoedeem dan ook sprake van klachten en verschijnselen die wijzen op acute hoogteziekte en soms ook van longoedeem. Ook HACE is relatief zeldzaam: we zien het bij 1-3% van de mensen die boven de 2500 meter komen, en meestal binnen een of twee dagen na een te snelle stijging. Maar ook als je verstandig klimt kun je het krijgen, de kans is dan wel veel kleiner.

De verslechtering van acute hoogteziekte tot hersenoedeem kan plaatsvinden binnen twaalf uur tot circa drie dagen. Er treedt vocht uit je bloedvaatjes, dat zich ophoopt in bepaalde hersendelen. Mede doordat je schedel weinig ruimte biedt aan de nu gezwollen hersenen, zijn de verschijnselen al snel zeer ernstig, ook bij nog relatief weinig vocht. Symptomen die bij hersenoedeem optreden zijn: extreme hoofdpijn die niet meer reageert op pijnstillers, verlies van beoordelingsvermogen en realiteitszin, niet aangepast gedrag (soms lijkend op dronkenschap), dubbelzien, verlies van coördinatie, blaasproblemen (incontinentie of juist niet kunnen plassen), hallucinaties, geheugenverlies, sufheid, epileptische aanvallen, verlammingsverschijnselen, en tot slot bewusteloosheid en dood door inklemming van de hersenen. Het verlies van coördinatie is eenvoudig met een test vast te stellen: de getroffen persoon is niet meer in staat met de ogen dicht rechtop te blijven staan of hak-tegen-teen langs een rechte lijn te lopen zonder te wankelen of te vallen. Kan hij/zij ook niet meer met de ogen dicht de vingertop naar het puntje van de neus brengen zonder aarzelingen of ‘zoeken’, dan moet je zeker van hersenoedeem uitgaan.

Als je klachten hebt die op hersenoedeem kunnen wijzen, moet je onmiddellijk maatregelen nemen (zie bij het onderdeel En als ik hoogteziekte heb…). En dat begint altijd met: zo snel mogelijk afdalen en medische hulp zoeken!

Klachten en symptomen bij hoogtehersenoedeem

 1. 1. Extreme hoofdpijn die niet meer reageert op pijnstillers
 2. 2. Verlies van beoordelingsvermogen en realiteitszin
 3. 3. Niet aangepast gedrag (soms lijkend op dronkenschap)
 4. 4. Dubbelzien
 5. 5. Verlies van coördinatie
 6. 6. Blaasproblemen (incontinentie of juist niet kunnen plassen)
 7. 7. Hallucinaties
 8. 8. Geheugenverlies
 9. 9. Sufheid
 10. 10. Epileptische aanvallen
 11. 11. Verlammingsverschijnselen
 12. 12. Bewusteloosheid en dood door inklemming van de hersenen.

De hak-teen test om na te gaan of mogelijk sprake is van hersenoedeem. Over een lijn lopen zonder enig evenwichtsverlies.

Hak-teen_test_

Hoogteacclimatisatie

Levamondo vof | BTW nummer: BE0896571196 | Bergstraat 24, 1850 Grimbergen | T: +32(0)2 588 20 72 | E-mail: info@levamondo.com