Home

Deze website gaat over ziekten die je op hoogte kunt krijgen. Ook geven wij informatie aan mensen die al een gezondheidsprobleem hebben, bijvoorbeeld een ziekte als astma, een hart- of vaatziekte of suikerziekte en die toch de hoogte in willen. Neem er goede nota van en klim verstandig, dan kun je met mooie verhalen thuiskomen. Vergeet vooral niet te genieten van de mooie omgeving! Hoogteziekte ontstaat door een tekort aan zuurstof op hoogten boven de 2000-2500 meter. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan die 'vijandige’ omgeving aan te passen. Wordt die tijd niet gegeven dan krijg je klachten: hoofdpijn, misselijkheid, benauwdheid. In ernstige gevallen kan zich vocht in de longen en/of de hersenen ophopen. Als je dan geen maatregelen treft, is de kans op overlijden groot. Over wat je er aan kunt doen om niet ziek te worden, of (als je toch ziek wordt) om het te overleven, gaat deze website.

CTA Altitude Dream

  Wereldkaart_hoogteziekteFiguur: wereldhoogteziektekaart (NB: Kilimanjaro: 40-70% afhankelijk van de bereikte hoogte en klimsnelheid!)Als je meer wilt weten zijn er twee boeken te koop, een voor toeristen en een voor artsen en andere deskundigen.Vragen? Mail naar han@willemsnet.com. Iedere toerist (voor zakelijke doeleinden gelden tarieven) krijgt gratis antwoord. Als je er toch wat voor over hebt, stort dan een paar euro's op postgiro 404040 van het Nationaal Fonds Kinderhulp te Deventer. Help je kinderen met minder kansen ook aan een mooie vakantie!
Hoogteacclimatisatie